Ads 468x60px

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Friday, 31 July 2015

ജൂലൈ 30

ജൂലൈ 30 ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപെട്ട രണ്ടു കബറടക്കം നടന്നു.. ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്പോടനം നടത്തിയത്തിനു വധ ശിക്ഷ കിട്ടിയ യാക്കുബ് മേമെൻ , രണ്ടാമതെത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ മുൻ പ്രസിഡണ്ട്‌ ഡോ: അബ്ദുൽ കലാം....
ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വേരുക്കപെട്ട രീതിയിൽ , ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതികളോടെ....
ഈ രണ്ടു മരണങ്ങൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസിലാക്കി തരുന്നു. പലരുടെയും മുഖങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലിരിപ്പ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സി പി ഐ എം എന്ന പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട് ( ചില നേതാക്കളുടെ ). ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസിഡണ്ട്‌ നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിര് സ്ഥാനര്തിയെ നിർത്തി അയാള്ക്ക് എതിരെ മത്സരിപ്പിച്ചു കാരണം ബി ജെ പി യോടുള്ള വിരോധം മാത്രം.പക്ഷെ കാലം അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തെളിയിച്ചു. പ്രകാശ്‌ കാരാട്ടിനെ പോലെ ഉള്ള നേതാക്കാൻ മാര് അവരുടെ ആദർശം മറന്നു നാല് വോടിനു വേണ്ടി തെറ്റായ പല തീരുമാനങ്ങളും നടത്തി ആ പാർട്ടിയെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി തീർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ മായി പല അടവ് നയങ്ങളും സ്വീകരിക്കുംബോളും നേതാക്കാൻ മാര് നമ്മുടെ നാടിനു നല്ലതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അണിനിരക്കെണ്ടാത് അല്ലാതെ നാല് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ഒറ്റികൊടുക്കാൻ കൂട്ട് നില്ക്കുകയല്ല പ്രകാശ്‌ ക്കാരാട്ട് സഖാവേ നില്ക്കേണ്ടത്. ഹിന്ദുക്കൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ രക്തം വീഴുമ്പോൾ സഹതാപ കണ്ണീർ പൊഴിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെ മാടപ്രവായി വരുമ്പോളും അങ്ങനെയുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവരുടെ രക്തത്തിനായി കൊതിക്കുന്ന ഒരു മുഖം കണ്ടു പോകുന്നു ..
നാളെ നിങ്ങളെ അവർ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പ് എന്ധയിരുന്നു എന്ന് . മറ്റുള്ളവരെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് അതിൽ കൂടി മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നടത്താൻ മാത്രം അധപതിച്ചു പോയ നിങ്ങളെ അവർ തന്നെ കല്ലെറിയുന്ന ഒരുനാൾ വരും . ഒരു തീവ്രവതിയെ കൊന്നു തള്ളിയപ്പോൾ എന്ധിനു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും ഇതിനു എതിരെ ശബ്ദിച്ചു ?? നാളെ നിങ്ങള്ക്ക് വിഘനടവധികളുടെ വോട്ട് കിട്ടും എന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ധുവല്ലാത്ത മറ്റു മതസ്ഥർ എത്തി പെടുന്നത് തീവ്രവാധതിലെക്കും മറ്റു വർഗ്ഗീയ ചേരി തിരിവിലെക്കും ആണ് ... വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എന്ധിനു ഈ ഭാരത മണ്ണ് നശിപ്പിക്കുന്നു . ഓര്ത്തോ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം വലിയ വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരും ..
നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവര ഈ നാട്ടിൽ ഇവരെ പോലെ ഉള്ളവര്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനാൽ തന്നെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും പഞ്ചാബിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത് . അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങള്ക്കോ നിങ്ങളെ പര്ടിക്കോ ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല അല്ലെ ??
കാലം മാറി സഖാവെ ജനങൾക്ക് വിവരം വെച്ച് തുടങ്ങി അവർ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി . നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരെ ഒക്കെ ജനം വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി .. അതിനാല തന്നെ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ധോക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും മോടിജിയെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ വിജയം നല്കി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകിയത് .
ഇനി കേരളം കേരളത്തിലെ നല്ലവരായ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ടിയന്സും മറ്റു എല്ലാവരും ഈ കാവി കൊടിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാലം അതികം വിദൂരമല്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വര്ഗ്ഗീയതയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങളെ ഇവരിൽ നിന്ന് അകറ്റി പക്ഷെ അതിന്റെ ആയുസ് തീരാർ ആയി . എവിടെയും അന്തിമ വിജയം സത്യതിനയിരിക്കും അതാണ് ശരി അതായിരിക്കണം .....
ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു !!

No comments:

Post a Comment