Ads 468x60px

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Wednesday, 1 August 2012

സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്


 ചില മാര്ഗരേഖകള്‍...


1. ഭാര്യയെ 'എടി', 'നീ' എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനു പകരം 'കുട്ടാ, കുട്ടാ'.. എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ. സംതൃപ്ത ദാമ്പത്യത്തിനു ശ്രീമാന്കാലച്ചന്ദ്ര മേനോന്എഴുതിയ 'ഏപ്രില് പതിനെട്ട്' എന്ന മനശാസ്ത്ര നോവലില്‍ ...ഇത് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്.

 2. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പല്ലുപോലും തേയ്ക്കാതെ ഇഡലിയും ചമ്മന്തിയും അടിച്ചു കേറ്റുമ്പോള്‍ 'കുട്ടാ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നതെന്താ, ചട്ണിയ്ക്ക് തേങ്ങ ഞാന്തിരുമ്മി തരുമായിരുന്നല്ലോ' എന്ന് പറയുക. നിങ്ങള്യഥാര്ത്ഥത്തില്തേങ്ങ തിരുമ്മേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പൊട്ടിയായ ഭാര്യ  കമന്റ്‌ കൊണ്ട് തന്നെ ത്രിപ്തയായിക്കൊള്ളും

3. പത്രം വായിക്കുമ്പോള്‍, മുഴുവനും പേജും ഇറുക്കിപ്പിടിചോണ്ടിരിക്കാതെ മെട്രോ മനോരമയുടെ പേജെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. രണ്ടു മിനിട്ട് കൊണ്ട് വായന കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കില്‍, ' വീട്ടില്എനിക്ക് പത്രം പോലും വായിക്കാന്കിട്ടുന്നില്ല' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂര്വഴക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

4. സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ഭാര്യുണ്ടാക്കിയ കാശ്മീരി ചില്ലി കൊപ്പെന്ചിക്കെന്വായിവെക്കാന്പോലും കൊള്ളില്ലെങ്കിലും കാര്യം മിണ്ടിപ്പോകരുത്‌. നിങ്ങള്ക്ക് തീരെ കഴിക്കാന്സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ 'ഇത് ഞാന്പൊതിഞ്ഞു ഓഫിസില്കൊണ്ടുപോകാം, സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും നല്കാമല്ലോ' എന്ന് പറയുക. ഓഫിസിലേക്കുള്ള വഴിയില്ഇത് ഭാര്യയറിയാതെ കളയാം. അതല്ല, ഇനി നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെകില്ഇതെന്റെ ഭാര്യയുണ്ടാക്കിയ കാശ്മീരി ചില്ലി കൊപ്പെന്ചിക്കെന്ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുക. ഭാര്യയേയും പ്രീതിപ്പെടുതാം, പ്രതികാരവുമാകാം

5. ഭാര്യ തടിച്ചു വീപ്പക്കുറ്റി പോലെയാനിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, 'കുട്ടാ നീ വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞു പോയി' എന്നിടയ്ക്കിടെ പറയുക. താന്കെട്ടിയവനെക്കാളും തടിച്ചുവെന്ന തോന്നലുള്ള ഭാര്യമാര്കൂടുതല്കുടുംബ വഴക്കുകള്ഉണ്ടാക്കുന്നവരാനെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

6. നിങ്ങള്പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കൊണ്സേന്ട്രെഷനില് പി എല്കാണുമ്പോള്അവള്ഓഫിസിലെ കണകുണ കാര്യങ്ങള്പറയുകയാണെങ്കില്‍ 'നീ ഒന്ന് ചിലയ്ക്കാതിരിക്കാമോ' എന്നാവരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള്മറുപടി പറയണംന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു നിര്ബന്ധവുമില്ലെന്നു മനസിലാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂളിക്കൊടുതാല്ധാരാളം മതിയാവും. ഇനി അതും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കളയുമെന്നുന്ടെങ്കില്ഇടവിട്ടുള്ള മൂളലുകള്ഒരു ടേപ്പില്പകര്ത്തി ഭാര്യ സംസാരിക്കാന്തുടങ്ങുമ്പോള്ഓണ്ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക. ടേപ്പിന്റെ കാര്യം ഭാര്യ അറിയാന്പാടില്ലെന്ന് പ്രതേയ്കം പറയേണ്ടല്ലോ

7. ഒരുമിച്ചിരുന്നു ടി വി കാണുമ്പോള്‍, വല്ലപ്പോഴും ടി വി റിമോട്ട് പിടിക്കാന്ഭാര്യയെ അനുവദിക്കുക. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് മിക്ക ഭാര്യമാരും ടി വി റിമോട്ടിനെ കാണുന്നത്. അത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു. പിടിക്കാന്മാത്രം അനുവദിച്ചാല്മതി. ചാനെല്മാറ്റുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് തന്നെയാവാം

8. വല്ലപ്പോഴും ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു സില്ലി റൊമാന്റിക് സിനിമാ കാണുക. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് ഇതാവശ്യമാണ്. വല്ലാതെ ബോറടിക്കുന്നുടെങ്കില്ചെറുതായി മയങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇടവേളയ്ക്കു പോപ്കോണ്‍, പഫ്സ്, തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതും ഭാര്യയുടെ മനസ്സില്നിങ്ങളുടെ ഇമേജു വര്ദ്ധിപ്പിക്കും

9. ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്വീട്ടില്വരുമ്പോള്‍, കുശുംബികള്‍ 'എന്റെ ഭര്ത്താവോ നിന്റെ ഭര്ത്താവോ മെച്ചം' എന്ന് അളക്കാന്വരുന്നതാണെന്ന് മനസിലാക്കി ബുദ്ധിപൂര്വ്വം പ്രവര്ത്തിക്കുക. 'കുട്ടനില്ലെങ്കില്എന്റെ ജീവിത കൊഞ്ഞാട്ടയായിപ്പോയേനെ' എന്ന ലൈനില്കത്തി വയ്ക്കുക. കൂട്ടത്തില്സുന്ദരികള്ഉണ്ടെങ്കില്അവരെ അവഗണിച്ചു വിരൂപകളോട് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ഓര്ക്കുക, നൈമിഷിക സുഖമല്ല ജീവിതകാലം മൊത്തമുള്ള സമാധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം

10. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, 'കുട്ടാ സഹായിക്കണോ, കുട്ടാ സഹായിക്കണോ' എന്ന് അങ്ങോട്ട്ചോദിച്ചെക്കുക . നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തില്പുളകം കൊണ്ട് ഭാര്യ എല്ലാ പണികളും പൂര്വാധികം ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ ചെയ്തോളും. ഓര്ക്കുക, സ്ത്രീകളുടെ സൈകോളജി പ്രകാരം പ്രവര്ത്തിയല്ല, വാചകമാണ് കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് ആവശ്യം

11. അന്തിമമായി, ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും നല്ലവഴിക്കു നടത്താനുമുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചു അവകാശമില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക. വിവരക്കേടുകൊണ്ടു പോലും 'കുട്ടാ നീ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി' എന്ന് പറയാതിരിക്കുക. കാരണം, സ്ത്രീകളുടെ സൈകോളജി പ്രകാരം അവര്ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല....

  **********************

No comments:

Post a Comment