Thursday, 18 February 2016

I Miss YouI miss you എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗത്തിന് ഏറ്റം മനോഹരമായ മലയാളം എഴുതിയത് ഒ.എൻ.വിയാണ്; അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയി.....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home